Bouwhistorische documentatie

Veel cultuurhistorische of bouwhistorische informatie is door de eeuwen heen verloren gegaan. Door middel van onderzoek onder (archeologie) en boven de grond (bouwhistorisch onderzoek) wordt getracht de overgebleven informatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vooral als informatie opnieuw dreigt te verdwijnen, bijvoorbeeld bij de voorgenomen sloop van een monument, is het noodzakelijk deze informatie eerst te documenteren. Een bouwhistorische ontleding zoals dit ook wel heet, dient dan ook gezien te worden als een aanvulling op een bouwhistorische opname of verkenning. In de meeste gevallen wordt dit gedaan door de verschillende bouwhistorische lagen ‘af te pellen’. Dit kan een intensieve en tijdrovende klus zijn, met name wanneer het monument zeer oud is.

Om zo snel mogelijk te kunnen werken – waardoor ook de kosten lager kunnen worden gehouden – en de kwaliteit van bouwhistorisch documenteren te verbeteren wordt fotogrammetrie toegepast.

In plaats van ter plaatse de bouwonderdelen en -sporen in te meten en te tekenen, wat soms dagen kan duren, maakt MoNed gebruik van fotogrammetrie. Met behulp van photoscan software worden diverse foto’s van objecten, muren en plafonds vertaald naar een orthogonale foto. Deze tweedimensionale foto is geheel op schaal en biedt meer informatie dan handmatig inmeten en uittekenen. Afgezien van het gemak van deze manier van werken wordt dus een beter resultaat verkregen tegen veel lagere kosten. Bovendien kunnen de werkzaamheden van de aannemer tijdens het onderzoek meestal gewoon parallel worden voortgezet waardoor bouwhistorische documentatie minder tijdrovend is bij de uitvoering van projecten.