Bureau

Projecten

Downloads

Contact

Offerte

 

Bouwhistorische Projecten

In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende opdrachtgevers diverse onderzoeken uitgevoerd, variërend van een groot aantal bouwhistorische verkenningen met cultuurhistorische waardestelling tot het documenteren van monumentale onderdelen.

 

Naast woonhuizen en boerderijen zijn ook diverse fabrieken, scholen en kerken onder de loep genomen. Hierbij hebben we ons niet slechts gericht op een specifieke bouwperiode maar hebben we een breed oeuvre opgebouwd van projecten als

Paleis Het Loo tot en met jonge monumenten als de Euromast.

 

Ieder project biedt weer nieuwe informatie waardoor we elke opdracht met plezier aangaan. Hieronder treft u enkele voorbeelden uit ons brede scala aan.

Naast verschillende partikuliere opdrachtgevers en architecten werken wij onder andere ook voor:

Apeldoorn | Paleis het Loo

Den Haag | Herenhuis

Leiden | Ora et Labora

In samenwerking met Dröge, Bureau voor Bouwhistorie te Leiden is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met cultuurhistorische waardestelling.

Na een bouwhistorisch verkenning  zijn bij werkzaamheden verschillende vondsten gedaan. Op verzoek van de eigenaar zijn deze allemaal bouwhistorisch gedokumenteerd en werd de verkenning aangevuld.

In opdracht van de eigenaren is een bouwhistorische verkenning met waardestelling gemaakt. De boerderij aan de Vlietweg dateert uit omstreeks 1600 en in eeuwen erna verschillende keren verbouwd.

Rotterdam | Euromast

Een van de jongste en indruk-wekkenste Rijksmonumenten van Nederland. Van de voet tot grote hoogte is "de uitzichttoren" van architect Maaskant uit 1960 in opdracht van Euromast Vastgoed, bouwhistorisch verkent.

Rijnsaterwoude | boerderij

Rotterdam | Van Uden gebouw

Amsterdam | Torensteeg

In opdracht van de eigenaars is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd boerderij aan de Heerenweg. Het pand is vermoedelijk in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd en daarna sterk verbouwd.

Op verzoek van de eigenaar is een bouwhistorische opname uitgevoerd van het in- en exterieur. Het kantoorgebouw aan de Veerhaven werd in 1904 gebouwd en 11 jaar later verdubbeld naar ontwerp van de De Roos & Overeijnder.

Het betreffen hier twee panden die dateren uit 1550 en 1908 in het centrum van Amsterdam. Beide zijn bouwhistorisch verkend voor een cultuurhistorische waardestelling, in opdracht van de eigenaar.

Leiden | Breestraat 125

Den Haag | kerkgebouw

Noordwijkerhout | St. Bavo

In opdracht van Djozer, de eigenaar, is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Deze is in tweede instantie uitgebreid met een kleuronderzoek naar het 18e eeuwse interieur.

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorisch onderzoek verricht naar de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Scheveningen. Het pand werd in 1925 gebouwd door de bekende architect A. J. Kropholler.

Na een bouwkundige inspectie van het hoofdgebouw, op verzoek van de Gemeente Noordwijkerhout, is daarna een bouwhistorische verkenning uitgevoerd in opdracht van de huidige eigenaren.

Leiden | Vuilverbranding

's Gravenzande | Herberg

Leiden | 't Heerenlogement

In opdracht van de Gemeente Leiden (afd. Vastgoed) is een bouwhistorisch onderzoek verricht met monumentale waardestelling naar de voormalige vuilverbranding. Het pand dateert uit 1913 en sloot na 16 jaar al de deuren.

In verband met een vergunningstraject is een bouwhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd. Het betreft De Spaansche-Vloot waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin 16e eeuw.

Ook Leiden had een stadsherberg waar belangrijke gasten van de stad werden ondergebracht. Op verzoek van de Gemeente Leiden is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar  't Heerenlogement onder aan de Burcht van Leiden.

Noordwijkerhout | 't Pesthuis

Vlaardingen | Kuiperij "Sterk"

Leiden | 't Heerenlogement

Het staat bekend als 't Pesthuis maar is nooit in deze hoedanigheid gebruikt. Op verzoek van de gemeente is onderzoek verricht naar dit ziekenbarak op het  voormalige terrein van de Psychiatrische inrichting St. Bavo

In opdracht van ontwikkelaar Mavadel Properties is  bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Dit Erfgoed staat aan de Koningin Wilhelmina Kade te Vlaardingen.

Ten behoeven van de restauratiewerken is door de aannemer C.J. de Boer verzocht te adviseren met betrekking tot de monumentale onderdelen. De boerderij is ontstaan als scheeps-werf van de familie Westhof.

Den Haag | Mauritskade

Oegstgeest | Endegeest

Leiden | Wijnkoperij

Met vertrek van de Ambasade is het pand verkocht en krijgt het een nieuwe woonbestemming. Voor verbouwing van dit monument is vooraf een bouwhistorische verkenning met cultuurhistorische waarde uitgevoerd.

In opdracht van de bewoners is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de portierswoning op de voormalige Heerlijkheid Endegeest. Een klein leuk pandje met een grote geschiedenis.

De voormalige wijnhandel aan de Hogewoerd is door Stichting Diogenes aangekocht en kreeg een nieuwe woonbestemming. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden is bouwhistorisch onderzoek verricht.

Leiden | het Vissershuis

Katwijk | Kerkstraat

Leiden | Plantsoen

In het centrum van Leiden is in opdracht van de ontwikkelaar bouwhistorisch onderzoek verricht naar enkele bouwkundige elementen en afwerkingen. Het pand werd na een brand in 1767 opnieuw gebouwd.

Het betreft een bouwhistorisch onderzoek naar twee panden die mogelijk in 1695 zijn gebouwd. Hoewel het een rijke geschiedenis kent is er, door gebruik als kantoor, weinig meer van over gebleven.

Op eigen initiatief is cultuurhistorisch onderzoek verricht naar de ontstaans-geschiedenis van het Plantsoen en met name de herenhuizen die hier in 1880 verrezen. De publicatie is te downloaden op deze site.

Leiden | de Vergulden Turk

Noordwijkerhout | de Vonk

Oegstgeest | Klein Curium

Vlak voor verbouwing en vertrek van V&D in het centrum van Leiden is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de ontstaans-geschiedenis van het aan elkaar gegroeide complex. Met name de Vergulde Turk aan de Breestraat.

In opdracht van De Raad Bouw is  onderzoek verricht naar het voormalige Koloniehuis "De Vonk". Een vroeg voorbeeld van de architectuurbeweging De Stijl met J.J.P. Oud en Th. van Doesburg in 1918

Het oorspronkelijke Duinzicht begon bij een 15e eeuwse boerderij  Zowel voor als tijdens de werkzaamheden was een verkenning en bouwhistorische documentatie uitgevoerd op verzoek van de bewoners.

Heijningen | Boerderij

IJsselstein | Uitspanning

Leiden | het Leids Volkshuis

Op verzoek van de eigenaars is zowel een bouwhistorisch- als kleurhistorisch onderzoek verricht naar een boerderij in Gemeente Moerdijk. Het betreft een Herenboerderij uit ca. 1600

Het uit begin 19e eeuw daterende uitspanning was onderdeel van de Herberg die hier destijds was. Het is inmiddels in gebruik als kantoor. Op verzoek van de eigenaar ten behoeve van een verbouwing is  bouwhistorisch onderzoek gedaan.

In opdracht van Gemeente Leiden is het Leids Volkshuis onderzocht ten behoeve van een cultuurhistorische waardestelling. Het bekende pand aan de Haarlemmerstraat en Apothekers-dijk dateert uit 1899

Leiden | Wolpakhuis

Vlaardingen | Houtloods

Leiden | Gortergebouw

In 1929 werd ter uitbreiding van het Sajetfabriek Van Wijk & Co. een pakhuis voor wol gebouwd aan de Herengracht. In opdracht van eigenaar Streetlife is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met waardestelling.

In opdracht van Mavadel Properties is onderzoek verricht naar een houtloods in Vlaardingen. De bijbehorende houtzaagmolen de Roos uit 1780 is al langere tijd geleden afgebroken.

In opdracht van ontwikkelaar Amvest is een bouwhistorische opname met monumentale waardestelling uitgevoerd naar dit voormalige laboratorium. Het werd tijdens het begin van de WO-II gebouwd.

Rotterdam | Eendrachtsweg

Leiden | Kort Rapenburg

Voorhout | Boerderij

In opdracht van de huidige eigenaar is een bouwhistorische verkenning met cultuurhistorische waardestelling uitgevoerd naar een 19e eeuws pand in het centrum van Rotterdam.

Het voormalige Nederlansche bankgebouw uit 1916 is in opdracht van Holland Property groep bouwhistorisch onderzocht. Het betreft een bouwhistorische opname voor het in kaart brengen van de monumentale waarden.

In opdracht van Architectenburo Marcel van Dijk is een cultuurhistorisch onderzoek verricht naar Boerderij Bouwlust te Voorhout. Behalve de boerderij is hierbij ook gekeken naar het agrarische ensemble.

Zandvoort | vm. Koloniehuis

Warmond | Kaagsociëteit

Nijmegen | Splendorfabriek

In opdracht van de projectontwikkelaar is een bouwhistorische verkenning met cultuurwaarden uitgevoerd. Vernoemd naar de afgebroken boerderij werd "Kostverloren" in 1881 gebouwd en later uitgebreid.

De in Leiden en omstreken bekende sociëteit aan de Kaag is ontstaan vanuit een 17e eeuws boerderij. De sociëteit heeft opdracht gegeven voor een bouwhistorische verkenning met monumentale waardestelling.

Op verzoek van de eigenaren is een bouwhistorische opname uitgevoerd naar de voormalige Gloeilampenfabriek Splendor. Het pand werd na diverse groei perioden in 1927 gebouwd aan de St. Annastraat te Nijmegen.

Haarlem | Winkelhuis

Den Haag | Herengracht

Bodegraven | Boerderij

In opdracht van Coen Hagedoorn Bouwgroep is een bouwhistorische verkenning met culturelenwaarden uitgevoerd. De voormalige slagerij blijkt een dubbelhuis dat vermoedelijk in de 17e eeuw is gebouwd.

De metaalfabriek W.J. Stokvis werd later bekend als WISA en opende in 1915 een magazijn in Den Haag aan de Herengracht. In opdracht van de eigenaar is bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd hiernaar.

Op verzoek van de nieuwe eigenaren is een bouwhistorische opname gedaan naar de boerderij aan de Dammekant. Het pand is vermoedelijk in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd overeen-komstig het Hallehuistype.

Leiden | Hogewoerd 106/108

Maasdam | Boerderij

Leiden | Hogewoerd 16/18

In opdracht van de studentenvereniging SSR is hun pand bouwhistorisch onderzocht. De kern gaat terug naar de stads- uitbreiding in 1670 waarin de kavels door de stad Leiden werden uitgegeven en bebouwd.

Boerderijen verschillen per regio. Ook deze in Maasdam heeft meer invloeden vanuit Zeeland dan Zuid-Holland. Ondanks dat is het pand niet zo heel oud (1913) maar wel grotendeels historisch intact.

Op verzoek van de eigenaar is eerst een verkenning uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is aanvullend bouwhistorisch onderzoek verricht waarbij vondsten zijn gedaan die terug gaan naar de 14e eeuw. Deze zijn alle gedocumenteerd.

Naarden | 20e eeuwse Villa

Haarlem | Donkere Spaarne

Haarlem | Florapark

In 1920 ontwierp J.M. van der Mey, grondlegger van de Amsterdamse School deze villa in Naarden. In opdracht van de nieuwe bewoners werd voorafgaand aan de verbouwing  hier onderzoek naar gedaan.

Verschil in de aangetroffen vloerconstructies leidde naar een aanname van vier belangrijke bouwfaseringen in de bouwhistorische verkenning dat gedaan werd in opdracht van de nieuwe bewoner.

Op verzoek van de Gemeente Haarlem zijn enkele onderdelen, afwerkingen en ruimten nader onderzocht. De villa is in 1880 gebouwd en staat in het bekende Florapark.

Nigtevecht | Boerderij

Leiden | Hartebrugkerk

Leiden | Rapenburg 94

Het zogenaamde Krukhuis-boerderij uit de 17e eeuw is in opdracht van de nieuwe eigenaars onderzocht. De verkenning was ten behoeve van een cultuurhistorische waardestelling.

De in 1835 gebouwde kerk aan de Haarlemmerstraat is verschillende keren uitgebreid. Op advies van de gemeente Leiden en verzoek van de kerk is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.

Het pand staat ook wel bekend als het Duyvenbodehuis. Er is in opdracht van de nieuwe eigenaren een bouwhistorisch onderzoek met cultuurhistorische waardestelling uitgevoerd naar dit 17e eeuwse woonhuis.

Warmond | Herenweg

Leiden | 5e Binnenvestgracht

Monster | Choorstraat

Voor het ontwikkelen van een kavel op een historische locatie is cultuurhistorisch onderzoek verricht in opdracht van de eigenaar. Hierbij is de ontstaansgeschiedenis in kaart gebracht.

Op eigen initiatief is cultuurhistorisch onderzoek verricht naar het ontstaan en ontwikkeling van dit grachtje. Door verdwijning van de oor-spronkelijke binnenvest is de naam gegeven aan de gracht.

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorische opname uitgevoerd naar het voormalige Bondshotel Overheijden.  De oudste delen van het pand gaan vermoedelijk terug naar de eerste helft 18e eeuw en is later verschillende keren verbouwd.

Weesp | Pastorie

Gouda | Markt 65

Gouda | Oosthaven

In opdracht van Hylkema Consultants is een aanvullende bouwhistorische verkenning gedaan naar de pastorie van de St. Laurentiuskerk uit 1883

In opdracht van een particuliere ontwikkelaar  is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar Markt 65 te Gouda.

Op een van de oudste delen van Gouda staat het in 1887 gebouwde pand. Het is een verheling van twee panden die op verzoek van de eigenaar zijn onderzocht voor het in kaart brengen van de monumentale waarden.

Leiden | Breestraat 107

Dordrecht | Wijnstraat

Gemert | Kasteel

In opdracht van de eigenaar is bouwhistorisch onderzoek verricht naar het winkel-woonhuis aan de Breestraat 107 te Leiden. In het pand bevinden zich resten die terug gaan naar de 14e eeuw.

In opdracht van een horeca-onderneming is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met cultuur-historische waardestelling naar de begane grond van dit pand uit 1933.

In samenwerking met Dröge, bureau voor bouwhistorie, is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar Kasteel Gemert. Een oud pand waarbij de oudste delen vermoedelijk dateren uit de het midden van de 16e eeuw.

Breda | Liesbosch

Leiden | School Rapenburg

Leiden | School HBS

In opdracht van de eigenaar is cultuurhistorisch onderzoek verricht naar het voormalige Kloostercomplex aan de Liesboslaan. Een 20e eeuwse aaneenschakeling van uit- en aanbouwen.

Op verzoek van de nieuwe eigenaar is onderzoek uitgevoerd naar het schoolgebouw aan het Rapenburg, hoek Groenen-hazengracht.

In opdracht van de nieuwe eigenaar is een bouwhistorische opname verricht naar de HBS voor Meisjes aan de Garenmarkt te Leiden. Het schoolgebouwd dateert uit 1883 en werd in 1932 opnieuw uitgebreid.

Gouda | Kleiweg 1-7

Den Haag | Lange Voorhout 7

Abcoude | Gein-Zuid

In opdracht van White House Development is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de  panden aan de Kleiweg 1-7. Woonwinkelpanden die in de 19e en 20e eeuw zijn gebouwd.

Een mooi, groot gebouw met een rijke geschiedenis, staat nu bekend als het "Bentinck huis" in opdracht van de opdrachtgever is het pand onderzocht. De oudste delen gaan terug tot circa 1415.

Bij dit onderzoek lag de focus op de schuur langs de dijk. Op verzoek van de eigenaar is hier bouwhistorisch onderzoek verricht naar de resterende monumentale waarden van de boerderij-schuur.

Goes | Slot Ostende

Leiden | Haven 1

Hazerswoude RD | Het Anker

Het voormalige kasteel ligt inmiddels in het centrum van Goes. Door de gemeente werd gevraagd het complex in te meten en uit te werken ten behoeven van een bouwhistorisch onderzoek.

Het monument was eigendom van de Gemeente Leiden en is voor verkoop bouwhistorisch onderzocht. Het pand is ontworpen in 1875 door de bekende Leidse architect W.C. Mulder en pas in 1880 werd begonnen met de bouw.

Het multifunktioneel gebouw met kerk dat in 1975 werd gebouwd is een vroeg voorbeeld van het zogenoemde Organische architectuur. Het is gebouwd door architect Alberts, bekend van de hoofdgebouwen van de NMB en Gasuni.

Dordrecht | Wolwevershaven

Brielle | Voorstraat 27

Leiden | Engelberthahoeve

Het woonhuis is in 1908 gebouwd door de Dortse timmerman en architect Arie Boers. Hierbij zijn zowel elementen uit de Art Nouveau stijl toegepast als de Rationalistische stijl. De haven werd genoemd naar de wolwevers die hier midden 17e eeuw kwamen wonen.

De kern van het woon- met zijhuis gaat terug tot voor 15e eeuw. Het kent verschillende bouwfasen waarbij de grootste dateert van een restauratie uit 1932. Oude bouwelementen zijn teruggevonden en gereconstrueerd.

Een bekend restaurant aan de Hoge Morsweg dat tot 1980 boerderij Welgelegen heette. Het is vermoedelijk gebouwd rond 1666 en heeft een opmerkelijke T-vorm dat in de loop der jaren is ontstaan.

Leiden | Breestraat 107

Dordrecht | Voorstraat 280

Ossendrecht | Boswachtershuis

Een bouwhistorisch onderzoek naar het voormalig Cafe Neuf aan de Breestraat waarbij de geschiedneis ver teruggaat in de tijd. Achter verschillende 19e eeuwse indelingen en afwerkingen gingen 14e en 15e eeuwse elementen schuil.

Het pand werd in 1925 volledig nieuw opgebouwd naar ontwerp van  architect Adriaan Moen in opdracht van de Modemagazijnen Gebroeders Gerzon N.V. , een kledingwarenhuis dat in verschillende steden een vestiging opende.

In opdracht van Natuurmonumenten is een cultuurhistorisch onderzoek verricht naar een boswachterwoning op het landgoed Groote Meer te Ossendrecht. Het oorspronkelijk pand werd in de 19e eeuw gebouwd voor de toenmalige boswachter.

Naaldwijk | Herenstraat

Leiden | Consistorie

Maarsseveen | Boerderij

Veer een verbouwing van een hoekpand diende de eigenaar een bouwhistorische verkenning in te dienen bij de gemeente Westland. Uit onderzoek bleek dat er in de kern nog waardevolle restanten waren maar de rest sterk verbouwd was.

De consistorie van de voormalige Evangelische Lutherse gemeente wordt verbouwd en herbestemd tot woning. Uit onderzoek bleek dat het pand oorspronkelijk ook het doel had om als woonhuis te dienen, echter is men hier tijdens de bouw vanaf geweken.

De Amsterdamse burgemeester Joan Huydekooper bezat verschillende landerijen en buitenplaatsen langs de Vecht. Ook bij Maarssen had hij verschillende eigendommen waaronder enkele boerderijen. Een ervan is door ons onderzocht in 2019.

Den Haag | Engelse Villa

Voorburg | Hoekenburg

Leiden | Engelberthahoeve

Aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw is er een zoektocht gaande naar een eigentijdse architectuur. Hierbij werd ook voorbij de grenzen gekeken naar Duitsland, Frankrijk en Engeland. Uit deze laatste komt de Tudor-stijl, een kenmerkende Engelse landhuisstijl.

In de 17e en 18e eeuw hadden veel stedelijke patriciërs een buitenplaats. Voor de dagelijkse werkzaamheden woonde er mensen het hele jaar door in de zogenaamde dienstwoningen. Zij maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van de cultuurhistorie.

Het onderzochte pand betreft een benedenwoning met naastgelegen winkel. Deze zijn in 1862 gebouwd door stukadoor Johan Wilhelmus Hendrick Kasper, van wie de initialen met de datum terug te vinden zijn in een gevelsteen naast de entree.

Amsterdam | LIRO-Bank

Amsterdam | Herengracht 279

Haarlem | Jacobijnestraat 3

Het onderzochte pand betreft een uitbreiding van de ‘Lippmann Rosenthal Bank’. Dit was een  Amsterdamse bank die voornamelijk door de joodse gemeenschap werd gebruikt van over de hele wereld.

Bouwhistorisch onderzoek wijst op twee aparte bouwfasen in de 19e eeuw. Aangenomen wordt dat in 1880 de halsgevel heeft plaats gemaakt voor een lijstgevel waarbij ook de zijgevels en achtergevel zijn verhoogd.

Het pand werd in 1905 gehuurd door Hendrik de Vries die er een “Oude en Nieuwe Boekhandel” met boekbinderij en leesbibliotheek startte. Nadat hij het pand in 1921 alsnog kocht, liet hij het in 1924 ook rigoureus verbouwen.

 

MoNed is gevestigd in het centrum van Leiden
a
 
t
m
e
Beschuitsteeg 8
2312 JV Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
bureau@moned.nl