Bureau voor bouwhistorisch onderzoek

MoNed is een bureau voor bouwhistorisch onderzoek dat gevestigd is in het centrum van Leiden met verschillende opdrachtgevers zoals particulieren, architecten, projectontwikkelaars of gemeenten. De nadruk ligt bij ons op kwaliteit, snelheid en onafhankelijkheid. Wij werken overeenkomstig de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009.

Onze opdrachtgevers zijn gebaat bij vakkundig bouwhistorisch onderzoek en een heldere rapportage. Door directe communicatie en een efficiënte werkwijze proberen we de wensen van onze opdrachtgevers zo snel mogelijk in te willigen.

Het bureau staat onder leiding van Reinoud Boter. Hij heeft diverse opleidingen genoten op het gebied van bouwkunde en projectmanagement. In 2011 heeft hij tevens de post-HBO opleiding voor Bouwhistorie en Restauratie afgerond.

Hij volgt nog jaarlijks cursussen om op de hoogte te kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouwhistorie en restauratie. Hiernaast heeft hij al meer dan 20 jaar ervaring in het verbouwen en restaureren van historische panden.

Reinoud staat ingeschreven in het register van erkende bouwhistorici van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Door aansluiting bij de bond conformeert hij zich behalve aan de algemene Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek 2009 ook aan de kwaliteitseisen en gedragscodes die de bond hanteert. Hierdoor zijn opdrachtgevers nog meer verzekerd van een hoge kwaliteit en onafhankelijk onderzoek.

Foto Reinoud Boter

Reinoud Boter
aangesloten bij de Bond van Nederlandse
Bouwhistorici (BNB)

Tevreden opdrachtgevers

Inmiddels hebben we bijna 300 bouwhistorische onderzoeken uitgevoerd op verschillende plaatsen in Nederland. Opdrachten verschillen van kleine arbeiderswoninkjes tot grote objecten zoals Paleis het Loo en oude bouwwerken uit de 11e en 12e eeuw tot de 20e eeuw zoals de Euromast. We zijn echter vooral blij met de vele terugkerende opdrachtgevers zoals Natuurmonumenten of verschillende gemeenten en mond-tot-mond reclame waaruit steeds nieuwe en goede relaties en mooie projecten uit voortvloeien. Kwaliteit speelt daarin een belangrijke rol.

HendrickdeKeyser