8. Wat kost een bouwhistorisch onderzoek?

De kosten voor bouwhistorisch onderzoek variëren naar gelang het soort onderzoek en de omvang ervan. De tijd waarin het te onderzoeken pand is ontstaan kan hierbij heel bepalend zijn. Zo kan een groot industrieel pand minder onderzoekstijd vergen dan een wevershuisje uit de 17e eeuw. Het al of niet aanwezig zijn van veel monumentale onderdelen is niet bepalend voor de kosten van een onderzoek. De bouwhistoricus dient, overeenkomstig de richtlijnen, namelijk alle aanwezige onderdelen te benoemen en aan te geven of en waarom deze monumentaal zijn. Een offerte is daarom altijd maatwerk. Indien u wilt, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.