Warmte en licht in huis 1100 – 2000


Warmte en licht in huis 1100 – 2000

Lessen uit het verleden in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Terwijl verschillende milieuorganisaties al langere tijd roepen om verandering, zijn het vooral de recentere gebeurtenissen in het oosten van Europa die een stroomversnelling brengen naar de omschakeling op andere energiebronnen. Afgelopen week bleek zelfs dat er in Nederland voor het eerst sprake was van meer energie uit alternatieve bronnen zoals windmolens (31%), zonnepanelen (11%) en biomassa (10%) dan de ‘standaard’ bronnen. Dit Nederlands record in een week tijd wordt benoemd als ‘historisch’. Het is echter niet de eerste keer dat het energiegebruik veranderd. In de afgelopen eeuwen heeft de mens zich voorduren aangepast aan de beschikbare brandstoffen. Warmte was net als licht schaars en kostbaar en was het voor de meeste mensen vanzelfsprekend dat hier zuinig mee om te gaan. Het middeleeuwse stadshuis, waarin veelal de nering in de onverwarmde voorruimte plaats vond, veranderde in de loop der tijd tot woonhuizen waarbij steeds meer vertrekken werden verwarmd of verlicht. Nieuwe uitvindingen zorgde voor nieuwe mogelijkheden en daarmee ook de levensopvatting.

In opdracht van het Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn in het kader van “Lessen uit het verleden” de verschillende energietransities uit het verleden in kaart gebracht. Het gaat hierbij om globale hoofdlijnen omdat er regionaal grote verschillen waren door plaatselijke gebruiken, lokale wetgeving, geografische ligging of ander factoren. Het stuk is gebaseerd op gegevens van verschillende onderzoekers die zich veelal bezig hielden met een aspect of tijdsbestek. Naast het feit dat het leuk is om de geschiedenis nog weer eens langs te lopen, heeft het vooral tot doel te kijken of er lessen uit getrokken kunnen worden voor de komende energietransities.

Klik hier om het gehele document in pdf te downloaden. (ca 19 MB)

Share this post