Downloads

Lessen uit het verleden

In opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is in het kader van ‘Lessen uit het verleden’ een globaal overzicht gemaakt van de ontwikkeling van stadshuis en de daarbij behorende energietransities.

Bouwgeschiedenis van 5 monumenten

Tijdens de Open Monumenten Dagen 2018 in Leiden en Oegstgeest gaan er 5 panden open voor publiek waarbij wij eerder bouwhistorisch onderzoek hebben uitgevoerd.

Brand bij de Visbrug

Het bureau heeft in samenwerking met Dröge, bureau voor bouwhistorie een kleine publicatie uitgegeven t.b.v. Open Monumenten Dagen 2016.

Het plantsoen

Deze publicatie gaat over de ontstaansgeschiedenis van het Plantsoen met Herenhuizen in 1880 te Leiden.

Richtlijnen bouwhistorie

Moned werkt volgens de richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009, opgesteld door onder andere de RCE, de SBS, VnG en andere belanghebbende organisaties.

Bouwhistorisch onderzoek werkt

Deze brochure laat zien welke ruimte bestaande wet- en regelgeving biedt om bouwhistorisch onderzoek een plaats te geven in het gemeentelijk beleid.

DNR 2011

Moned hanteert in zijn voorwaarden de De Nieuwe Regeling 2011, de Rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur.

Commandeurswoningen Ameland

Een beknopte inventarisatielijst van de Commandeurswoningen op Ameland samengevoegd met de gegevens van collega bouwhistoricus Ronald Stenvert van BBA.

Penssylvansiche gevangenissysteem

Nooit eerder hoefde ik de gevangenis in, tot ik bouwhistoricus werd.