Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

Bouwhistorische opname Rijnsaterwoude | boerderij "St. Jan"

object:

bouwjaar:

opdrachtgever:

i.s.m.:

werkzaamheden:

datum:

 

omschrijving:

boerderij

ca. 1730

particulier

Dröge, bureau voor bouwhistorie

bouwhistorisch opname

medio 2015

 

 

Rijnsaterwoude is een ontginningsdorp aan de noordoostoever van het Braassemmermeer. Op de dijk met daarop de Herenweg, die noord-zuid is georiënteerd, ligt de middeleeuwse kern van het dorp. Deze wordt voor het eerst vernoemd op 28 december 1063  in een middeleeuwse oorkonde.  Het betreft de omschrijving van een kapelletje in ‘Rinsaterwald’. In de vochtige klei- en veen¬ge¬bie-den rondom, groeiden voornamelijk kleinere bomen zoals wilgen en essen. De naam van het dorp is mede afgeleid van deze zo-genaamde wouden, evenals Zoeterwoude of Hazerswoude die in de omgeving liggen.

De onderzochte hoeve ligt ten noorden van de oude dorpskern aan de Herenweg. De boerderij staat beter bekend als ‘Hoeve Sint-Jan’ of ’Lam Gods’, afgeleid van het geschilderde zandstenen beeld van het lam met staf, dat op de tuit van de voorgevel staat. De naam en beeld refereert vermoedelijk naar de van oorsprong katholieke kerk van het dorp. Het ‘Groene kerkje’ van Oegstgeest sticht onder meer in Rijnsaterwoude een kapel gewijd aan de Johannes de Doper.  Ondanks dat de kerk in Rijnsaterwoude ten tijde van de bouw van deze boerderij, gereformeerd was en er sinds de Reformatie een verbod kwam op rooms-katholieke activiteiten, woonden er in deze contreien nog zeer veel katholieken.

 

De boerderij is van het type Hallehuis en dateert vermoedelijk uit 1730.

Deze driebeukige smalle langgerekte boerderijen komen in grote delen van het land voor. Door de lage zijgevels zit de entree meestal aan de kopse kant. Door de vele graslanden in het Rijnland specialiseerden de boerenbedrijven zich in het maken van zuivel, met name boter en kaas. Hierdoor ontwikkelde zich vanaf midden 17e eeuw een variant waarbij de plattegrond smaller werd en de zijgevels hoger.

De ankerbalkconstructie verdween. Eind 18e eeuw was het al een veel voorkomende vorm.

De indeling is typerend met een voorhuis, woonkeuken/werkhuis na de brandmuur en huisstal. Deze laatste met een smal voerpad, diepe mestgoten en kruipaden langs de buitengevels staat bekend als de Hollandse stal.

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)