Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

 

Bouwhistorische opname

Deze vorm van bouwhistorisch onderzoek komt samen met een bouwhistorische verkenning het meeste voor. Bij een bouwhistorische opname kan er beter gekeken worden naar historische elementen zoals structuur, constructies, materialen of historische afwerkingen. Hoe meer historische informatie het gebouw prijs geeft hoe meer gezegd kan worden over de bouwfaseringen en gebruik van het pand. Deze informatie legt de basis voor de cultuurhistorische waardering die veelal gevraagd wordt bij restauratie architecten en gemeenten. Voor de architect is het dan ook noodzaak deze waardering in een zo vroeg mogelijk stadium te hebben zodat hij hier rekening mee kan houden bij het maken van de ingrepen. Gemeenten verlangen vaak een bouwhistorisch rapport met cultuurhistorische waardestelling zodat zij de nieuwe plannen beter kunnen toetsen.

 

monumentale- of cultuurhistorische waardering.

 

 

 

 

Wanneer er meer in detail gegaan wordt, of wanneer elementen bij een nieuwe herbestemming verloren dreigen te gaan, is het aan te raden bouwhistorisch te documenteren. Hierdoor blijft de historische informatie nog enigszins bewaard. Bij dergelijke onderzoeken wordt gesproken over een

 

bouwhistorische ontleding of bouwhistorische documentatie

 

 

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)