Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

 

Bouwhistorische inventarisatie

In deze fase wordt op hoofdlijnen onderzocht naar de mogelijkheid van cultuurhistorische waarden. Veelal gaat het hier om een gebied, zoals een dorp of stad / stadsdeel. Een bouwhistorische inventarisatie wordt veelal verlangd door gemeenten bij het opstellen van hun beleidsvisie omtrent cultuurhistorie. Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht om in een bestemmingsplan ook de bovengrondse cultuurhistorische waarden aan te geven en hoe ze hier mee om willen gaan. Hiervoor werd alleen gekeken naar de archeologie.

Het veldwerk wordt op  straatniveau uitgevoerd en richt zich op de structuur van gebouwen, gevels, straten, etc. Daarnaast wordt archiefonderzoek uitgevoerd naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied en met behulp van oude kaarten de ontwikkelingen vastgesteld.

Naast een rapport worden veelal bouwhistorische- of cultuurhistorische waardenkaarten gemaakt waarop per pand in de gemeente wordt aangegeven of ze informatie hebben en zo ja welke.

 

Gaat het onderzoek over een specifiek object of kleine ensemble; kijk dan bij een

 

bouwhistorische verkenning

Heeft u vragen?

Neem  gerust  vrijblijvend  contact  met  ons  op:

Bezoekadres:
Zoeterwoudesweg 23N 
2321 GM Leiden
Postadres:
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
Telefoon:
071 5147337
Mobiel:
06 41884179  (Reinoud Boter)
email:
[email protected]

KvK-nummer: 57516006