Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

Cultuurhistorisch onderzoek Warmond | Heerenweg

object:

bouwjaar:

opdrachtgever:

architect:

werkzaamheden:

datum:

 

omschrijving:

Woonhuis

MD

Eigenaar

Architectenbur Marcel van Dijk

cultuurhistorische inventarisatie

begin 2018

 

 

Langs de westkust bevinden zich evenwijdig aan de Noordzee zogenaamde oude strandwallen. Deze dateren van omstreeks 5000 jaar voor Christus en worden tussen Leiden en Katwijk doorbroken. Archeologisch onderzoek, onder andere in omgeving van Oegstgeest, bracht sporen van bewoning naar boven die dateren uit de jonge steentijd, circa 4000 jaar voor Christus. Er mag van worden uitgegaan dat op de ruggen van de stadswallen handelswegen hebben gelegen. De benaming Herenweg, waaraan Warmond ligt, komt meerdere keren voor waarbij het in de meeste gevallen gaat om de oorspronkelijke weg over de zandruggen. Er worden meerdere mogelijkheden aangegeven waar de naam van herleid is. In de Romeinse tijd zouden de wegen zijn verbreed ten behoeve van de legers. ‘Heren’ is een oude benaming voor leger. De andere optie is dat de wegen werden vernoemd naar de leenheren, zoals de Graven van Holland, die ze gebruikten om hun hoven en kastelen te bezoeken.

Ook aan de noordwestzijde van de Herenweg in Warmond zijn restanten teruggevonden van een middeleeuwse burcht die bekend staat als Dirk’s huis en mogelijk dateert uit de 13e eeuw. Of hier ook de oudste woonkern van Warmond te vinden is, is nog maar de vraag. Al op de oudste kaarten van de omgeving is te zien dat aan weerszijden van de Herenweg een dorpskern leek te zijn. Aan de noordwestzijde is een kerkje getekend met enkele woningen die de naam Warmond had. Aan de zuidoostzijde van de Herenweg is een parallelweg aangebracht met de naam Dorpsstraat waaraan eveneens verschillende huizen zijn getekend.

Er zijn meerdere verklaringen voor deze ontwikkeling te geven. Mogelijk heeft de dorpskern zich net buiten het grondgebied van de heer van Teylingen ontwikkeld, aan de rivier de Leede, maar in de nabijheid van de burcht voor de veiligheid. Een andere optie is dat er eerst een stedelijke ontwikkeling als Es-dorp ontstond aan de noordwestzijde van de Herenweg en dat de bevolkingsgroei aan de andere zijde van de weg ontstond na het ontginnen van de landerijen die er toen lagen.

 

In 1544 woonden er in Warmond 528 mensen verdeeld over 88 huizen en woonden er in het dorp behalve voornamelijk boeren ook allerlei ambachtslieden zoals scheeps-, wiel- of corfmakers (bron: www.warmelda.nl/timeline/warmondse_timeline.html)

140 jaar later, in 1681,was dit aantal gegroeid tot 1053 inwoners verdeeld over 231 huizen en waren er meer ambachten bijgekomen.

In 1669 werd in opdracht van de Heer van Warmond het gebied door landmeter Johannes Dou (1615-1682) en zijn zoon Johannes (1642-1690) in kaart gebracht, omdat er onenigheid was ontstaan over de heffing van belastingen. Deze kaart geeft een duidelijk inzicht van de situatie van het dorp en de vele ontginningsslootjes tussen de kavels. Enkele reikten tot aan de Herenweg. Andere zijn dan al gedempt en in gebruik als verbinding tussen de Dorpsstraat en de Herenweg.

 

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)