Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

bouwhistorisch onderzoek Leiden | Kort Rapenburg 1

object:

bouwjaar:

opdrachtgever:

architect:

werkzaamheden:

datum:

 

omschrijving:

voormalige bankgebouw

1916

Holland Property group

-

bouwhistorisch onderzoek

begin 2016

 

 

Na de Franse bezetting werd in 1814 door Koning Willem I de Nederlandse Bank opgericht. De bank begon in 1889 een sub-agentschap in het woonhuis aan Breestraat 140 van de agent de heer Graf. Hij vond de kwaliteit van de bank niet goed en ging op zoek naar een alternatief. Ondanks negatief advies van de directie van De Nederlandsche Bank kocht Graf in 1901 Breestraat 40 en liet hier op eigen kosten een kluis in bouwen. Hiervoor ontving hij jaarlijks een huurprijs van de bank.

 

In maart 1915 gaf de directie van de Nederlandsche Bank architect J.A.G. van der Steur opdracht om vier percelen aan te kopen aan het Kort Rapenburg en Galgewater. De koop diende in stilte te gebeuren om te voorkomen dat de vraagprijs te hoog zou worden. Na aankoop kreeg Van der Steur ook de opdracht het pand te ontwerpen. Dit werd met assistentie van architect J.J.P. Oud gedaan. Dat de inbreng van Oud vrij groot was blijkt wel uit het feit dat zelfs de directie een verklaring ondertekende met het verzoek tot uitstel van dienstoefening als ‘Landstormplichtige’.  Ook architect en latere compagnon van Van der Steur, S. Franco was bij de bouw betrokken.

De eerste steen werd gelegd door de zoon van de President van de Bank de jonge S.E. Vissering. Enkele muntstukken, geslagen in 1916 en een zilveren bon en oorkonde werden bij de steen in een metalen koker ingemetseld.

Toen het pand in 1918 in gebruik genomen werd bleek het gebouw te groot voor het agentschap. Alleen het souterrain en beletage werden gebruikt. De tweede verdieping en kap werden ingericht als conciërge-woning.

 

Toen het stadhuis in 1929 afbrandde werd de bovenverdieping verhuurd aan de Gemeente Leiden. Zij richtten de eerste verdieping in tot kantoorruimte en bleven hier tot het gereedkomen van het nieuwe stadhuis in 1940. Ook daarna bleven de ruimten verhuurd. Eerst aan een dienst van het ministerie van Waterstaat en later aan de Belastingdienst. Toen er oorlog met Duitsland dreigde besloot de directie tot het maken van een schuilkelder, ondanks bezwaren van agent Graf. Volgens hem hadden de genomen aanpassingen nauwelijks zin. Hij vond het wel noodzakelijk dat de woning met houten verdiepingsvloer (alleen de zolderverdieping) een brandscheiding kreeg. De overige vloeren zouden zijn gemaakt van gewapend beton.

De schuilkelder werd aangebracht onder de diensttrap in de schoonmaakkast ten behoeve van de elf man personeel die op dat moment daar werkten.

 

Toen in 1955 het agentschap van de Nederlandse Bank gedegradeerd werd tot correspondentschap, verhuisde de bank terug naar de Breestraat en werd het pand verkocht aan de Nederlandse Handel-Maatschappij. Zij trokken hier op 10 oktober 1955 in. Ook het advocatenkantoor De Ruijter de Wildt en Attema trokken in het pand en bleven daar ruim 10 jaar. Onduidelijk is welke bouwkundige invloeden dit heeft gehad op het pand.

 

Begin 1967 werd het pand ingrijpend verbouwd door het Leidse aannemersbedrijf Hop ten behoeve van het Centrum voor Geboorteregeling. In onder meer 1984, 1998 en 2002 volgden nog enkele verbouwingen ten behoeve van het dit centrum. Veel van de kantoorunits met lichte scheidingswanden en verlaagde plafonds zijn momenteel nog aanwezig.  Tevens is er een lift aangebracht vanaf het souterrain tot aan de tweede verdieping en is er een extra toegang gemaakt vanaf de straatzijde naar het souterrain.

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)