Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

Bouwhistorich onderzoek Leiden | Hartebrugkerk

object:

bouwjaar:

opdrachtgever:

architect:

werkzaamheden:

datum:

 

omschrijving:

Kerk

1835

Eigenaar

 

Bouwhistoriche verkenning

medio 2018

 

 

Na de beeldenstorm duurde het lang voordat het katholieke geloof weer in het openbaar kon worden beleden. Diensten vonden hierdoor meestal plaats in woonhuizen die als schuilkerken waren ingericht. Vanaf 1669 was er in Leiden een schuilkerk aan de Kuipersteeg, een andere zijstraat van de Haarlemmerstraat. (Bron: Leidsch dagblad, 16 juli 1990, p9). Vanaf 1830 werd de Kuipersteegkerk geleid door pastoor Jacobus Goofers die de kerk wilde uitbreiden. In plaats daarvan werd het huis en de tuin (met tuinhuis) van de protestantse profesor Frederik Henderik Lodewijk Donckermann met een list opgekocht. (Bron: Leidsch Dagblad 27 september 1986, p. 3) De bekende architect Th. Molkenboer kreeg de opdracht voor de bouw van een nieuwe kerk

 

 

Op 12 juni 1896 kreeg de kerk toestemming van de Bisschop van Haarlem voor een lening van Fl. 50.000 (of zoveel meer dan nodig) ten behoeve van het uitbreiden en verbeteren van de kerk. Tevens leende het bisdom in Haarlem een bedrag van Fl. 67.448,30 extra uit. Voor de uitbreiding aan de achterzijde van de kerk en voor een koor werden nog eens drie percelen afgebroken. Samen met de aankoop van een stuk gemeentegrond langs de Mare kreeg het perceel zijn huidige omvang.

 

 

Op 13 juni 1918 werd het St Antonius Patronaat (vereniging Sint Antonius) opgericht. (Bron: Leidsch Dagblad 13 april 2001, p13) De vereniging had als doel om in overleg met de ouders de godsdienstelijke, zedelijke en maatschappelijke belangen te bevorderen van room-katholieke jongeren van de Hartebrugparochie. Zo werd onder meer in 1933 een scoutinggroep opgericht en later een drumfanfare. Dankzij een schenking van mevrouw Schr├Ąder van Fl. 22.500,- werd er in 1923 op de achterplaats van de kerk een zaal voor het St. Antonius Patronaat gebouwd (bron: ELO; Archief 0544A). De totale kosten voor de bouw bedroegen Fl. 17417,76. Het pand werd niet verbonden met de kerk maar kreeg een eigen ingang aan de Mare die in 2004 wordt gesloten. Al snel werd het zaaltje te klein en kocht de vereniging de panden aan de Lange Mare 41 t/m 45. In 1927 werd een nieuw gebouw aan de Caeciliastraat, hoek Hazewindsteeg, geopend. Vermoedelijk vertrok de vereniging hier waarna de Romanuszaal voor allerlei andere activiteiten werd gebruikt.

 

 

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)