Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

Bouwhistorisch onderzoek Haarlem | Florapark 8

object:

bouwjaar:

opdrachtgever:

architect:

werkzaamheden:

datum:

 

omschrijving:

Woonhuis

1890

Eigenaar

bop architecten Haarlem

bouwhistorische verkenning

begin 2018

 

 

Het Florapark werd in 1873 door L.P. Zocher ontworpen en maakte onderdeel uit van een plan voor de aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld. Het Hazepatersveld was een weiland, gelegen tussen de Dreef, Hazepaterslaan en Wagenweg, dat kort vóór 1873 door de gemeente Haarlem was gekocht van de Doopsgezinde gemeente. De gemeente Haarlem was van plan het weiland te transformeren tot een villapark en gaf hiertoe het bedrijf van L.P. Zocher's vader, J.D. Zocher & Co., de opdracht om een plan voor aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld te ontwerpen.

In dit plan van aanleg, dat in 1873 gereed kwam, is een contrast zichtbaar tussen enerzijds de formele, stedelijke aanleg zoals die voor het Floraplein en de Dreef gedacht was en anderzijds de landschappelijke aanleg van het Florapark en een deel van de Hazepaterslaan.

In totaal waren in het plan 50 woonhuizen geprojecteerd. In de uiteindelijke uitvoering zouden er echter 56 worden gerealiseerd, waardoor er sprake is van een zekere verdichting van het oorspronkelijke ontwerp.

 

 

Begin 1890 schafte Jonkvrouwe Everwijn de Lange- Merlen een stuk grond aan in het Florapark voor Fl. 13.232,-. De Haarlemse architect  D.E.L. van der Arend, had het jaar ervoor de opdracht gekregen voor het ontwerpen van een  vrijstaande villa met stal, koetshuis en koetsierswoning op het achterterrein. In December werd het plan aanbesteed. Er waren 33 inschrijvingen en het werk werd gegund aan D. A. Braakenburg voor Fl. 35.353,-

Het pand werd ontworpen in de zogenaamde Eclectische architectuurstijl waarin veel van dergelijke villa’s in Nederland werden gebouwd. De stijl was halverwege de 19e eeuw nog redelijk terughoudend en er werden vooral sobere stijlen door elkaar heen toegepast. Aan het einde van de 19e eeuw werd het uitbundiger waarbij de stijl voornamelijk de verschillende Lodewijkstijlen uit de 18e eeuw tot basis had, wat meer aansprak bij de nieuwe generatie rijken (dit vaak tot ergernis van de meeste voorname architecten uit deze tijd).

 

 

 

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)