Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

 

Bureau voor bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek is een van de belangrijkste werkzaamheden van het bureau en we doen dit ook met veel plezier. We streven daarbij naar een hoge kwaliteit en werken volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009.

Bureau MoNed heeft al meer dan 25 jaar ervaring met Gemeentelijke - en Rijksmonumenten.

 Het bureau werkt snel, kwalitatief, onafhankelijk
en volgens de Richtlijnen.

We onderzoeken de ontstaansgeschiedenis en analyseren de verschillende bouwperioden en gebruiks-geschiedenis. Daarbij wordt gekeken naar de structuur van het monument en de constructies, toegepaste werkwijze en historische materialen. Kennis van andere monumenten is daarbij van essentieel belang om zo de zaken in een bouwhistorische context te kunnen plaatsen. Op basis hiervan worden de cultuur-historische waarden in kaart gebracht en adviseren wij u met betrekking tot uw vergunningsaanvraag, restauratie of verbouwing. MoNed is een onafhankelijk en objectief bouwhistorisch bureau. Waardestellingen staan los van eventuele gebruikers-,  ontwerp- of overheidsbelangen waardoor onze bouwhistorische rapporten vaak worden gewaardeerd door zowel de opdrachtgever als gemeentelijke welstands- of monumenten-commissie.

Het bureau werkt samen met architecten, aannemers of bouwkundige adviseurs en adviseert bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Hierdoor kan het type bouwhistorisch onderzoek beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.

Klik hier voor onze diensten

Het bureau wordt geleid door Reinoud Boter. Hij heeft diverse opleidingen genoten op gebied van bouwkunde en projectmanagement. In 2011 heeft hij ook de Post-HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie afgerond. Ook nu nog worden jaarlijks cursussen gevolgd om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van bouwhistorie en restauratie.  Naast zijn studies heeft hij meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het verbouwen en restaureren van historische panden.

 

Reinoud Boter staat ingeschreven in het register van erkende bouwhistorici van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Door aansluiting conformeert hij zich behalve aan de algemene Richtlijnen 2009 ook aan de kwaliteitseisen en gedragscodes van de bond. Hierdoor zijn opdrachtgevers nog meer gewaarborgd.

Het bureau heeft een zeer groot netwerk en werkt bij grotere projecten samen met freelancers (bouwkundige opdrachten) en collega-bouwhistorici (bouwhistorische opdrachten), om op deze wijze het juiste antwoord te geven op de vragen van de opdrachtgevers.

 

Naast de verschillende bouwhistorische onderzoeken houdt Moned zich ook bezig met eigen onderzoeken en publicaties en ondersteund het bedrijf verschillende bekende en onbekenden verenigingen en stichtingen met bijdragen, donaties of lidmaatschappen.

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)