Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

 

Advies

Overeenkomstig de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 dient het advies te worden gezien als overdrachtsprotocol en eventueel als los document te worden overhandigd. De reden hiervoor is dat het bouwhistorisch rapport zo gescheiden mogelijk gehouden wordt van factoren die een rol spelen bij de beslissingen in het vervolgproces.

Moned werkt volgens deze richtlijnen maar wilt ook duidelijkheid geven hoe het rapport geïnterpreteerd kan worden. Indien er behoefte is kan er na afloop van het onderzoek overleg plaats vinden waarin wij zo goed mogelijk de opdrachtgever en/of architect adviseren bij eventuele vervolgstappen.

 

 

 

Nazorg bij bouwhistorisch onderzoek

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)